Gorący news

Obóz w Polsce się odbył! Do zobaczenia za rok, a może na jesieni…? Czytaj więcej: tutaj.

Bino, Zbyszek i Marek

 

 

<

Marek Rzemek pisze i przedstawia, cz.3

Etap specjalistyczny

 

Szkolenie w poprzednich etapach poświęcone było nauce i doskonaleniu poznawanych umiejętności. Adaptowało do wysiłku. Przygotowywało organizm do stopniowego podnoszenia obciążeń na wyższy poziom. Wynik sportowy, z wyjątkiem imprezy finalnej dla młodzików, był niejako na drugim planie. Nie był celem samym w sobie, a w dużo większej części był środkiem kontrolującym postępy. W etapie specjalistycznym (z pewnymi wyjątkami) przyszedł czas na budowanie formy sportowej, przygotowanie zawodnika do imprez, a więc szkolenie odbywa się pod hasłem  w y n i k  s p o r t o w y .

 

Cele etapu specjalistycznego

Doprowadzenie do satysfakcjonującego wyniku w imprezie głównej (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów)

Rozwój specyficznych sprawności motorycznych, doskonalenie na bazie techniki użytkowej skutecznej techniki indywidualnej – zgodnej z preferowaną taktyką.

 

Zadania

Podział sezonu na cykle ( przygotowawczy I, startowy I, przygotowawczy II, startowy II), mikrocykle, przeprowadzenie BPS do  imprezy głównej

Wykorzystanie startów, w tym startów zagranicznych – wprowadzających na wyższy poziom, a także startów kontrolnych ( w tym w seniorach)

Prowadzenie, korespondujących z przygotowanym planem rocznym, zindywidualizowanych zajęć motorycznych wszechstronnych, ukierunkowanych, specjalistycznych

Prowadzenie zindywidualizowanych zajęć techniczno-taktycznych

Przeprowadzenie zgrupowań i konsultacji, również teoretycznych z analizą gier zawodników czołówki

Prowadzenie badań fizjologicznych

 

Zawodnik, kończący w tym etapie wiek juniora (18-sty rok życia), jest przygotowany motorycznie do gry w kategorii senior. Mając odpowiedni poziom skutecznej techniki indywidualnej, potrafi prowadzić grę przeciwko każdej opozycji. Zasób wiedzy i umiejętności taktycznych pozwala „czytać” grę i stosować optymalne, wygrywające rozwiązania. Potrafi kontrolować swoje stany emocjonalne, tak przed, w czasie, jak i po grze. Umie przygotować się do walki, i pod względem fizycznym, i psychicznym. Zna przepisy gry i podstawowe regulaminy zawodów ( z międzynarodowymi włącznie), potrafi je właściwie wykorzystać. Rozumie podstawowe zasady higienicznego trybu życia, w tym zasady zdrowego żywienia i właściwego odpoczynku.

Obowiązkiem PZTS, po docelowej imprezie dla kategorii kadet, winno być kolejne wyselekcjonowanie zawodników do dalszego szkolenia na potrzeby reprezentacji i wypracowanie (z oczywistym udziałem trenerów klubowych oraz rodziców) 3 letniego planu przygotowań do finalnych zawodów  tej kategorii wiekowej, czyli Mistrzostw Europy Juniorów. Plan ten,  i n d y w i d u a l n y  dla każdego zawodnika, powinien przewidywać odpowiednie szkolenie codzienne, ze szczególnym  uwzględnieniem fachowej opieki szkoleniowej. Zabezpieczona powinna być możliwość trzeciego treningu dziennie, odpowiedni sparingpartnerzy, odnowa, a także właściwy poziom rozgrywek drużynowych (ligowych). PZTS  powinien przyjąć założenie, że tylko w uzasadnionych organizacyjnie i szkoleniowo przypadkach zawodnicy powinni być przenoszeni do innych ośrodków, w tym do ośrodka PZTS.

PZTS powinien mieć  o b o w i ą z e k   p o m o c y   poszczególnym zawodnikom kadry juniorskiej, oczywiście w miarę potrzeb i możliwości, związany z doprowadzeniem ich edukacji szkolnej do właściwego zakończenia.

Marek Rzemek

Linki zaprzyjaźnione:

Marek Rzemek pisze i przedstawia, część 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź zawsze na bieżąco

O nas

Portal www.time-out.pl powstał w głowie 2 osób Zbyszka Stefańskiego i Rafała Kurowskiego. Nie udało mi się ustalić dokładnej daty rozpoczęcia naszej działalności. ale po kolei....
Czytaj więcej

Na skróty

Facebook

Znajdź nas na Facebooku