Marek Rzemek pisze i przedstawia, część 1

Wstęp   Przygotowanie zawodnika w tenisie stołowym do mistrzostwa sportowego jest procesem wieloletnim i (co wynika z definicji procesu) ciągłym. Można przyjąć, że na sukcesy seniorskie trzeba ok. 14-16 lat przygotowań. Podstawą powinien być więc, przyjęty plan perspektywiczny, który wraz z obserwacjami dotyczącymi modelu mistrza, pozwoliłby na racjonalne prowadzenie szkolenia. W planie perspektywicznym nieodzowne jest … Czytaj dalej Marek Rzemek pisze i przedstawia, część 1