Gorący news

Obóz w Polsce się odbędzie! Komunikat tutaj.

Bino, Zbyszek i Marek

 

 

<

Marek Rzemek pisze i przedstawia, część 2

Etap ukierunkowany

 

Po przeprowadzeniu etapu wstępnego, korzystając z obserwacji, testów, sprawdzianów pokazujących zrealizowanie zaplanowanych celów, w V-tym roku szkolenia (ok.10-ty rok życia),  można przejść do następnego etapu. Pierwszy rok szkolenia należy potraktować jako swego rodzaju łącznik między etapem wszechstronnym a ukierunkowanym. Wiek metrykalny nie zawsze pokrywa się z wiekiem rozwojowym, toteż uczniowie słabiej przygotowani korzystają w większym procencie z propozycji szkoleniowych  poprzedniego etapu. Tym nie mniej, ważne jest stopniowe zwiększanie obciążeń w pracy szkoleniowej. Należy przemyśleć wprowadzenie drugiej lekcji treningowej dziennie. Wymaga to ścisłej współpracy z rodzicami ucznia, zanalizowania jego możliwości fizycznych, wolicjonalnych, a także precyzyjnego ustawienia spraw szkolnych i domowych. Właściwym momentem na ten krok wydaje się 11-sty rok życia, a więc ostatni rok w kategorii żak Istotnym elementem szkolenia stają się starty. Wprowadzać je należy z dużą rozwagą, tak pod względem ilości, jak jakości. Zbyt duża liczba zawodów, zbyt wysoki poziom mogą wpłynąć destrukcyjnie na doskonalenie umiejętności. Początkowo (do końca wieku żaka) należy je traktować, i jako środek szkoleniowy, i jako najpełniejszy sprawdzian poziomu sprawności. Start musi być celowy i wnosić określone wartości do procesu szkolenia, dać możliwość porównań i analiz, a rozumienie go tylko w kategorii „wygrał – przegrał” (niestety często spotykane) jest błędem. Wybór zawodów, w tym wykorzystanie startów w starszej kategorii wiekowej, musi być bezwzględnie u z a s a  d n i o n e  szkoleniowo.

Dopiero na koniec etapu ukierunkowanego, najważniejsza impreza  dla kategorii młodzik

(Mistrzostwa Województwa, Puchar Polski) powinna być postrzegana wynikowo, ale też przez pryzmat potencjalnych możliwości rozwojowych.

Cele etapu ukierunkowanego

Rozwijanie sprawności fizycznej ukierunkowanej na potrzeby zawodnika tenisa stołowego.

Rozwijanie sprawności techniczno-taktycznej pod kątem techniki użytkowej

Zadania

zwiększenie objętości i intensywności ćwiczeń dotyczących cech motorycznych

zwiększenie objętości i intensywności ćwiczeń technicznych

zwiększenie objętości i intensywności i zakresu ćwiczeń techniczno-taktycznych pod kątem techniki użytkowej

prowadzenie zgrupowań szkoleniowych w ferie zimowe i wakacje letnie

prowadzenie drugiej lekcji treningowej dziennie

prowadzenie ćwiczeń z zakresu wydolności tlenowej i beztlenowej

wprowadzenie większej (adekwatnej do poziomu i możliwości zawodnika) ilości startów  o zróżnicowanych celach w kategorii żak

prowadzenie ćwiczeń stopniowo indywidualizujących szkolenie

poprowadzenie szkolenia z zakresu przepisów gier podwójnych i drużynowych w tym nauka podstawowych terminów z zakresu tenisa stołowego w języku angielskim

wprowadzenie przygotowań do imprezy kończącej wiek młodzika

Przygotowanie motoryczne (z akcentem na szybkość i siłę) pozwala szkolonemu na zdynamizowanie stosowanych technik. Zawodnik umie wykonać większość uderzeń (elementów technicznych) oraz ich połączeń na co najmniej drugim poziomie koordynacyjnym, również przeciwko nietypowym okładzinom, a wybrane uderzenia wchodzące w skład techniki użytkowej na trzecim poziomie koordynacyjnym.

Zna podstawowe schematy taktyczne przeciwko obrońcom, blokującym, atakującym. Potrafi analizować (czytać grę przeciwnika), co powoduje umiejętność zastosowania prawidłowych rozwiązań. Po zakończeniu etapu ukierunkowanego, szkolony  powinien prezentować wysoki poziom wydolności tlenowej i beztlenowej, potrzebny do dalszego stopniowego zwiększania obciążeń. Zna przepisy i rozumie zasady turniejów indywidualnych, gier podwójnych i drużynowych, również w wydaniu międzynarodowym. Posługuje się odpowiednio dobranym  sprzętem (okładziny, deska).

Obowiązkiem ze strony PZTS, w stosunku do zawodników kategorii żak, powinna być ściślejsza kontrola możliwości rozwoju czołówki. Wyznaczeni trenerzy powinni nawiązać kontakt ze szkoleniowcami klubowymi i zweryfikować warunki pracy. Tam, gdzie to będzie konieczne, należy pomóc merytorycznie, układając program pracy dla konkretnego zawodnika.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na prowadzenie ćwiczeń dwa razy dziennie (możliwości opiekuna sportowego, sparingpartnerzy, sprawy szkolne). W uzasadnionych przypadkach, wraz z samorządem lokalnym, należy ustalić pomoc finansową na  k o n k r e t n e  potrzeby.

Zanalizować należy również możliwości sprzętowe wybranych zawodników i gdy trzeba  pomagać. Ze zrozumiałych względów powinny być prowadzone kontrole, tak szkoleniowe (jakość szkolenia), jak organizacyjne (wykorzystanie stwarzanych warunków). Sama analiza postępów wynikowych (mobilna w tych rocznikach) to za mało. W ten sposób pomyślana współpraca z grupą żaków pozwoli na wcześniejsze i pełniejsze rozeznanie w możliwościach rozwojowych wybranych zawodników.

PZTS nadal powinien organizować szkolenie w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

Przeprowadzana bieżąca kontrola i analiza postępów wraz z wynikami zawodów w kategorii młodzik, ma doprowadzić do utworzenia wyselekcjonowanej grupy kandydatów do reprezentacji kadetów.

Grupa ta powinna być uznana  przez PZTS za priorytetową i w związku z tym każdy jej członek  m u s i  mieć zapewnione   c o d z i e n n e  szkolenie na najwyższym możliwym poziomie. Okolicznościowe zgrupowania, oczywiście potrzebne, są pomocą zbyt małą. Nieodzowne są dodatkowe rozwiązania.

cdn…

Linki zaprzyjaźnione:

Marek Rzemek pisze i przedstawia, część 1

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź zawsze na bieżąco

O nas

Portal www.time-out.pl powstał w głowie 2 osób Zbyszka Stefańskiego i Rafała Kurowskiego. Nie udało mi się ustalić dokładnej daty rozpoczęcia naszej działalności. ale po kolei....
Czytaj więcej

Na skróty

Facebook

Znajdź nas na Facebooku