Marek Rzemek pisze i przedstawia, część 2

Etap ukierunkowany   Po przeprowadzeniu etapu wstępnego, korzystając z obserwacji, testów, sprawdzianów pokazujących zrealizowanie zaplanowanych celów, w V-tym roku szkolenia (ok.10-ty rok życia),  można przejść do następnego etapu. Pierwszy rok szkolenia należy potraktować jako swego rodzaju łącznik między etapem wszechstronnym a ukierunkowanym. Wiek metrykalny nie zawsze pokrywa się z wiekiem rozwojowym, toteż uczniowie słabiej przygotowani … Czytaj dalej Marek Rzemek pisze i przedstawia, część 2